Odszedł hm. Wiesław Jasiński

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że na wieczną wartę odszedł nasz starszy brat, przyjaciel, wielki autorytet hm. Wiesław Jasiński.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 30 maja w Sopocie od godz. 10.30. Wzywamy wszystkie instruktorki i instruktorów do licznej obecności podczas ostatniej drogi Wiesława z nami a drużyny i hufce o wystawienie pocztów sztandarowych i proporców. Szczegóły dotyczące pogrzebu , miejsca spotkania i kwestii organizacyjnych podamy w osobnym komunikacie.

Druhno Ewo! Będziemy z Tobą i całą Waszą rodziną tego dnia. Zapewniamy Was o naszej pamięci i modlitwie.

Życiorys Druha Wiesława :

Hm. Wiesław Jasiński, ur. 1.01.1932 r., syn hm. Czesława Jasińskiego, przedwojennego hufcowego w Łunińcu (Polesie). Przyrzeczenie harcerskie złożył 30 września 1945 w Drużynie im. Zawiszy Czarnego w Ostrołęce, w której pełnił kolejno funkcje przybocznego i drużynowego do roku 1948, kiedy drużyna została tam rozwiązana.

W roku 1957 będąc asystentem na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej został drużynowym Kręgu Starszoharcerskiego „Zodiak” działającym przy Politechnice. Funkcję tę pełnił aż do 1962 r., kiedy na polecenie Komitetu Wojewódzkiego PZPR został zmuszony do rozwiązania Kręgu. W tym czasie był też współpracownikiem ówczesnego Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP Józefa Grzesiaka „Czarnego”.

W 1980 r., w okresie odnowy harcerstwa, jako członek Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w Gdańsku pełnił funkcję komendanta kursu „Płomienie”, gdzie był odpowiedzialny za metodykę sztarszoharcerską. Kurs organizowany był w ramach szczepu szkoleniowego „Kuźnia” prowadzonego przez gdański KIHAM. W latach 1983-1992 pełnił funkcję Przewodniczącego Kapituły Harcerza Orlego – Harcerskiej Szkoły Orląt w Ruchu Harcerskim na Pomorzu.

Druh Wiesław był jednym z założycieli ZHR w 1989 r., a w 1991 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zlotu z okazji 80-lecia harcerstwa w Olsztynie k. Częstochowy, organizowanego wspólnie przez ZHR i ZHP r. zał. 1918.

Wieloletni przewodniczący Komisji Instruktorskiej oraz Kapituły HR Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHR.

Emerytowany nauczyciel akademicki, docent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, dziekan, specjalista z zakresu termodynamiki. Żonaty, wraz z żoną Ewą (harcmistrzynią ZHR) miał 3 dzieci i 3 wnuków.

Odznaczony w roku 2008 na wniosek ZHR Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 r. odznaczony Krzyżem Honorowym ZHR „Semper Fidelis”.