100 stypendiów na 100 lecie Niepodległości

100 stypendiów dla syryjskich, chrześcijańskich skautek, skautów i kandydatów na instruktorów od pomorskiego ZHR na 100 lecie Niepodległości RP

 

Druhny i Druhowie,

Przyjaciele Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej!

W lutym br. instruktorki i instruktorzy pomorskiego ZHRu spotkali się z Basharem Touma  – jednym z liderów chrześcijańskich skautów w Aleppo w Syrii. To było niezwykłe doświadczenie – świadek wydarzeń opowiadał jak na gruzach wojennych, pod ostrzałem, pośród zabitych i rannych ludzi tli się nadzieja na lepsze jutro dla Syrii.

18 chrześcijańskich grup skautowych w Aleppo skupiających łącznie około 2 000 dzieci i młodzieży pomimo stanu wojny stara się upowszechniać metodę Roberta Baden Powella, wpajając zasady braterstwa, ucząc zaradności życiowej, wspólnego przeżywania przygód i szukania uśmiechu w rzeczywistości ciągłego zagrożenia i strachu.  Z uwagi na stan wojny , wielu liderów zostało siłą wcielonych do wojska. Inni zostali zmuszeni do opuszczenia kraju. Jedyną grupą, która może dziś pełnić służbę to studenci. Ci poza metodą skautową są zmuszeni uczyć się jak pracować z dziećmi z traumą wojenną. I robią to.

Aktualnie wszystkie grupy zmagają się z zapewnieniem kandydatów do pracy wychowawczej oraz poszukiwaniem środków na organizację obozów letnich i szkoleniowych. Większość nie ma szans bez zewnętrznego wsparcia wyjechać ze zniszczonego miasta.

Jednak najbardziej przejmujące jest to, że z dnia na dzień dzielni ludzie, którzy próbują normalnie działać i żyć w tej nienormalnej sytuacji tracą nadzieję. Przestają wierzyć, że świat o nich pamięta. Że ludzie poza Syrią przejmują się ich losem. Czy nie przypomina to sytuacji z niedalekiej historii naszego kraju pod okupacją?

Chcemy, jako pomorskie harcerki i harcerze i przyjaciele ZHRu dać im nie tylko realną pomoc finansową ale przede wszystkim dać choć odrobinę nadziei i wiary, że są na świecie ludzie,  w jakimś dalekim kraju jak Polska, ich rówieśnicy, którzy o nich myślą, pamiętają, modlą się i życzą rychłego powrotu do normalności. Oni tego bardzo potrzebują!

W związku z tym ogłaszamy symboliczną akcję : 100 stypendiów dla syryjskich skautek i skautów oraz kandydatów na instruktorów pozwalających wziąć udział w tegorocznych obozach letnich i szkoleniowych. Wszystko to w symbolicznym roku – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Koszt jednego takiego stypendium, które pozwala w pełni pokryć koszty uczestnictwa w takim obozie to równowartość około 20 $ – 75 polskich złotych. Dla nas to tak niewiele – dla nich bariera ciężka do przejścia.

Zwracamy się z serdeczną prośbą do każdej instruktorki, instruktora, rodziców harcerek i harcerzy oraz naszych przyjaciół o ufundowanie jednego lub więcej takich stypendiów poprzez przekazanie wpłaty w wysokości 75 zł lub wielokrotności na poniższe konto:

Okręg Pomorski ZHR

Ul. Zator Przytockiego 4, 80-245 Gdańsk

Nr konta: 38 1240 5442 1111 0010 7911 5923

z opisem:  darowizna dla Aleppo – imię, nazwisko – drużyna/hufiec/środowisko ( do wyboru).

Uszczegółowienie opisu pozwoli nam przekazać wszystkim darczyńcom symbolicznego podziękowania za udział w tej akcji. Termin zbierania funduszy do 10 czerwca br. Po tym terminie zakończymy zbiórkę i przekażemy środki bezpośrednio do liderów skautowych w Aleppo.

Czuwajmy!

Zarząd Okręgu Pomorskiego ZHR