Pomorska Szkoła Instruktorek „Na Szlaku”

Skład Szkoły Instruktorek:phm. Julianna Łoboda

Komendantka Szkoły Instruktorek
E-mail: julianna.loboda@zhr.pl

Cele Szkoły Instruktorek:


  • Praca nad Prawem Harcerskim i technikami na kursach.
  • Współpraca przy kursach z Pomorską Chorągwią Harcerzy.
  • Praca nad rozwojem duchowym na kursach.
  • Wymiana doświadczeń na temat szkoleń z instruktorkami z innych chorągwi.
  • Dalszy rozwój kursów metodyki wędrowniczek.
  • Zaangażowanie opiekunek w szkolenia w tym harcmistrzyń w kurs phm.
  • Zaktualizowanie zakresu warsztatów przybocznych i dostosowanie do aktualnych potrzeb kursantek.
  • Sprawienie aby nasze kursy były ekologiczne.