KOMENDA CHORĄGWI

hm. Barbara Sikorska – komendantka Chorągwi

phm. Jagoda Stępińska – vice i referentka ds. wędrowniczek

phm. Magdalena Hajduk – referentka ds.harcerek

pwd. Magdalena Deptuła – referentka ds. zuchowych

phm. Julianna Łoboda – szefowa Pomorskiej Szkoły Instruktorek „Na Szlaku”

phm. Joanna Kańska – sekretarz