Instrukcje okręgowe

  • Konta mailowe w domenie @zhr.pl
  • Jak otrzymać pełnomocnictwo?
  • Jak otrzymać zaświadczenie instruktorskie?
Konta mailowe w domenie @zhr.pl

Każdy instruktor, drużynowy, komendant oraz kwatermistrz wypoczynku należący do
Okręgu Pomorskiego ZHR ma obowiązek posiadania skrzynki mailowej w domenie @zhr.pl.
Dodatkowo, polecamy każdej jednostce organizacyjnej (m.in. drużyna, hufiec, szczep,
obwód) działającej na terenie Okręgu Pomorskiego ZHR, do założenia maila w domenie
zhr.pl i wykorzystywania go do korespondencji służbowej.

Jak założyć konto?

W celu założenia konta mailowego, należy wypełnić formularz Google dostępny pod tym
linkiem. Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na to, że link do aktywacji konta jest ważny 48
godzin i po tym czasie wygasa. Po wygaśnięciu konieczne jest wypełnienie formularza
ponownie i zaznaczenie opcji: Reset hasła.

Podstawa: Uchwała Zarządu Okręgu Pomorskiego nr 05/11/2019 z dnia 22.11.2019 roku
„Zarząd Okręgu Pomorskiego zobowiązuje wszystkich instruktorów, drużynowych,
komendantów oraz kwatermistrzów do założenia maila w domenie ZHR.PL w terminie do
31.12.2019 roku.”

Jak otrzymać pełnomocnictwo?

Każda czynność polegająca np. na podpisaniu umowy, wykonywana przez inne osoby niż dwóch przedstawicieli zarządu, wymaga otrzymania pełnomocnictwa zarządu.

Jak otrzymać pełnomocnictwo?

W celu otrzymania pełnomocnictwa, należy wypełnić niezbędnymi danymi formularz dostępny pod linkiem.

Jak otrzymać zaświadczenie instruktorskie?

Zaświadczenie niezbędne jest m.in. do bezpłatnego otrzymania dokumentu KRK.

Jak otrzymać zaświadczenie instruktorskie?

W celu otrzymania zaświadczenia, należy wysłać prośbę na maila opom@zhr.pl lub osobiście zgłosić się do siedziby okręgu.

Dokument wystawiany jest z terminem ważności zależnym od opłaconych składek instruktorskich.

Subkonta w Banku PKO S.A.
  • Jak założyć konto bankowe dla jednostki?
  • Jak uzyskać nowy dostęp do konta bankowego?
  • Jak otrzymać kartę do bankomatu?
  • Jak zlikwidować kartę do bankomatu?
  • Inne sytuacje
Jak założyć konto bankowe dla jednostki?

Każda jednostka należąca do Okręgu Pomorskiego ZHR ma obowiązek posiadania konta bankowego.

Jak założyć konto?

W celu założenia konta jednostki w banku, należy wysłać prośbę na maila ksiegowosc.pom@zhr.pl, dołączyć skan swojego dowodu osobistego, wpisać nr telefonu oraz
pełną nazwę jednostki. Po około tygodniu zostanie wysłany mail zwrotny z loginem, linkiem do pierwszego logowania oraz instrukcją obsługi konta bankowego.

Jak uzyskać nowy dostęp do konta bankowego?

Informacja dla osób, które już posiadają rachunek bankowy i dostęp (w przypadku jego zablokowania, problemów z logowaniem).

Jak uzyskać dostęp?

W celu otrzymania nowego dostępu, należy wysłać prośbę na maila ksiegowosc.pom@zhr.pl podając numer rachunku bankowego oraz powód uzyskania nowych danych do logowania.

Jak otrzymać kartę do bankomatu?

Informacja dla osób, które już posiadają rachunek bankowy i chcą uzyskać do niego kartę.

Jak uzyskać kartę?

W celu otrzymania karty bankomatowej, należy wysłać prośbę na maila ksiegowosc.pom@zhr.pl podając numer rachunku bankowego do którego chcemy uzyskać kartę.

Jak zlikwidować kartę do bankomatu?

Informacja dla osób, które już posiadają kartę bankomatową i chcą ją zlikwidować.

Jak zlikwidować kartę?

W celu likwidacji karty bankomatowej, należy wysłać informację na maila ksiegowosc.pom@zhr.pl podając 8 ostatnich cyfr numeru karty oraz numer rachunku, którego
karta dotyczy.

Inne sytuacje

W przypadku zaistnienia innych sytuacji (m.in. problemy ze zleceniem przelewów, opłaty bankowe), należy wysłać maila na adres ksiegowosc.pom@zhr.pl z dokładną informacją o problemie.

1%
  • W jaki sposób założyć kod 1% dla jednostki?
  • Jak otrzymać przelew środków z 1%?
W jaki sposób założyć kod 1% dla jednostki?

Posiadanie przez drużynę kodu jest niezbędne do otrzymania przez konkretną jednostkę 1% podatku na działanie.

Jak założyć kod 1% dla jednostki?

Należy napisać na maila ksiegowosc.pom@zhr.pl podając numer oraz pełną nazwę jednostki.

Jak otrzymać przelew środków z 1%?

Każda jednostka może otrzymać informację o kwocie uzyskanej w ramach akcji 1% oraz otrzymania tych środków na konto jednostki.

Jak otrzymać informację oraz środki na konto?

Należy wysłać maila na adres ksiegowosc.pom@zhr.pl z nazwą jednostki oraz danymi do przelewu – imię i nazwisko, numer rachunku bankowego jednostki.