Instrukcje okręgowe

  • Konta mailowe w domenie @zhr.pl
  • Jak otrzymać pełnomocnictwo?
  • Jak otrzymać zaświadczenie instruktorskie?
Konta mailowe w domenie @zhr.pl

Każdy instruktor, drużynowy, komendant oraz kwatermistrz wypoczynku należący do
Okręgu Pomorskiego ZHR ma obowiązek posiadania skrzynki mailowej w domenie @zhr.pl.
Dodatkowo, polecamy każdej jednostce organizacyjnej (m.in. drużyna, hufiec, szczep,
obwód) działającej na terenie Okręgu Pomorskiego ZHR, do założenia maila w domenie
zhr.pl i wykorzystywania go do korespondencji służbowej.

Jak założyć konto?
a) Jeżeli Twój podopieczny/a potrzebuje konta w domenie zhr.pl,
b) Jeżeli Ty potrzebujesz konta w domenie zhr.pl dla kursu bądź organizowanego wydarzenia, ale posiadasz swoje konto w domenie
c) Jeżeli chcesz zmienić swój adres e-mail w domenie zhr.pl (np. po zmianie nazwiska)
d) Jeżeli potrzebujesz konta w domenie zhr.pl, a do tej pory nie posiadałeś/aś takiego,
e) Jeżeli utraciłeś/aś dostęp do konta w domenie zhr.pl
Poproś swojego przełożonego o wypełnienie wyżej wspomnianego formularza.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na to, że link do aktywacji konta jest ważny 48 godzin i po tym czasie wygasa. Po wygaśnięciu konieczne jest wypełnienie formularza ponownie i zaznaczenie opcji: Reset hasła.

Podstawa: Uchwała Zarządu Okręgu Pomorskiego nr 05/11/2019 z dnia 22.11.2019 roku
„Zarząd Okręgu Pomorskiego zobowiązuje wszystkich instruktorów, drużynowych,
komendantów oraz kwatermistrzów do założenia maila w domenie ZHR.PL w terminie do
31.12.2019 roku.”

Jak otrzymać pełnomocnictwo?

Każda czynność polegająca np. na podpisaniu umowy, wykonywana przez inne osoby niż dwóch przedstawicieli zarządu, w tym Przewodniczący lub Skarbnik, wymaga otrzymania pełnomocnictwa zarządu.

Jak otrzymać pełnomocnictwo?

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na wystawienie pełnomocnictwa, należy wypełnić niezbędnymi danymi formularz dostępny pod linkiem. O wystawieniu pełnomocnictwa zostaniecie poinformowania przez pracownika biura.

O pełnomocnictwo należy wnioskować z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Nie ma możliwości wystawienia dokumentu bezpośrednio na dyżurze biura.

Jak otrzymać zaświadczenie instruktorskie?

Zaświadczenie niezbędne jest m.in. do bezpłatnego otrzymania dokumentu KRK.

Jak otrzymać zaświadczenie instruktorskie?
Aby otrzymać zaświadczenie o posiadaniu stopnia instruktorskiego oraz poświadczenia na potrzeby zwolnienia z kosztów uzyskania zaświadczenia o niekaralności z KRK trzeba złożyć elektronicznie wniosek poprzez wypełnienie odpowiedniej do płci ankiety:

Dokument wystawiany jest z terminem ważności zależnym od opłaconych składek instruktorskich.

Subkonta w Banku PKO BP
  • Jak założyć konto bankowe dla jednostki?
  • Jak uzyskać nowy dostęp do konta bankowego?
  • Jak otrzymać kartę do bankomatu?
  • Jak zlikwidować kartę do bankomatu?
  • Inne sytuacje
Jak założyć konto bankowe dla jednostki?

Każda jednostka należąca do Okręgu Pomorskiego ZHR ma obowiązek posiadania konta bankowego.

Jak założyć konto?

W celu założenia konta jednostki w banku, należy wysłać prośbę na maila ksiegowosc.pom@zhr.pl wraz z numerem i pełną nazwę jednostki oraz wypełnionym elektronicznie przez komendanta jednostki formularzem jako załącznik.

Jak uzyskać nowy dostęp do konta bankowego?

Informacja dla osób, które już posiadają rachunek bankowy i dostęp (w przypadku jego zablokowania, problemów z logowaniem).

Jak uzyskać dostęp?

W celu otrzymania nowego dostępu, należy wysłać prośbę na maila ksiegowosc.pom@zhr.pl podając numer rachunku bankowego oraz powód uzyskania nowych danych do logowania.

Jak otrzymać kartę do bankomatu?

Informacja dla osób, które już posiadają rachunek bankowy i chcą uzyskać do niego kartę.

Jak uzyskać kartę?

W celu otrzymania karty bankomatowej, należy wysłać prośbę na maila ksiegowosc.pom@zhr.pl podając numer rachunku bankowego do którego chcemy uzyskać kartę.

Jak zlikwidować kartę do bankomatu?

Informacja dla osób, które już posiadają kartę bankomatową i chcą ją zlikwidować.

Jak zlikwidować kartę?

W celu likwidacji karty bankomatowej, należy wysłać informację na maila ksiegowosc.pom@zhr.pl podając 8 ostatnich cyfr numeru karty oraz numer rachunku, którego
karta dotyczy.

Inne sytuacje

W przypadku zaistnienia innych sytuacji (m.in. problemy ze zleceniem przelewów, opłaty bankowe), należy wysłać maila na adres ksiegowosc.pom@zhr.pl z dokładną informacją o problemie.

1%
  • W jaki sposób założyć kod 1% dla jednostki?
  • Jak otrzymać przelew środków z 1%?
W jaki sposób założyć kod 1% dla jednostki?

Posiadanie przez drużynę kodu jest niezbędne do otrzymania przez konkretną jednostkę 1% podatku na działanie.

Jak założyć kod 1% dla jednostki?

Należy napisać na maila ksiegowosc.pom@zhr.pl podając numer oraz pełną nazwę jednostki.

Jak otrzymać przelew środków z 1%?

Każda jednostka może otrzymać informację o kwocie uzyskanej w ramach akcji 1% oraz otrzymania tych środków na konto jednostki.

Jak otrzymać informację oraz środki na konto?

Należy wysłać maila na adres ksiegowosc.pom@zhr.pl z nazwą jednostki oraz danymi do przelewu – imię i nazwisko, numer rachunku bankowego jednostki.