Dodawanie kodów 1%

W jakim celu należy założyć kod 1% dla jednostki?

Dzięki temu kodowi osoby przekazujące 1% deklarują, że dana wpłata ma być przekazana na działalność konkretnej jednostki. W drukach PIT jest na to specjalna rubryka „Cel szczegółowy 1%”. W przypadku kiedy 1% został przekazany bez podania kodu jednostki, wpłata ta jest przekazywana do wykorzystania przez Naczelnictwo ZHR.

W jaki sposób założyć kod 1% dla jednostki?

Należy napisać na maila ksiegowosc.pom@zhr.pl podając numer oraz pełną nazwę jednostki.