Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Okręgu sprawuje kontrolę nad zgodnością działalności władz okręgu i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład okręgu ze Statutem ZHR, innymi przepisami wewnętrznymi Związku oraz przepisami państwowymi.

hm. Joanna Tumasz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Okręgu