Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Okręgu sprawuje kontrolę nad zgodnością działalności władz okręgu i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład okręgu ze Statutem ZHR, innymi przepisami wewnętrznymi Związku oraz przepisami państwowymi.

hm. Joanna Tumasz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Okręgu

phm. Filip Bisztyga

Członek Komisji Rewizyjnej Okręgu

phm. Zygmunt Zmuda Trzebiatowski

Członek Komisji Rewizyjnej Okręgu