SKŁAD KOMISJI  2022 – 2024

 1. ks. hm. Robert Mogiełka HR – przewodniczący KI
 2. hm. Maciej Karmoliński HR
 3. hm. Ryszard Kandzora HR
 4. hm. Mariusz Ossowski HR
 5. hm. Maciej Starego HR – sekretarz KI
 6. phm. Adam Woszczyński HR
 7. phm. Mateusz Piernikarczyk HR

DOKUMENTY

Co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji Instruktorskiej kandydat przesyła drogą elektroniczną wymagane dokumenty a są to:

OTWARCIE

 • karta próby na stopień instruktorski (w formacie edytowalnym),
 • opinię opiekuna próby (w formacie pdf),
 • opinię bezpośredniego przełożonego (w przypadku jeśli opiekunem jest drużynowy to należy przesłać opinię hufcowego – dotyczy tylko prób przewodnikowskich) (w formacie pdf).

ROZMOWA

 • plan pracy jednostki(w formacie pdf),
 • opinię opiekuna odnośnie realizacji próby(w formacie pdf),
 • opinię bezpośredniego przełożonego (w przypadku jeśli opiekunem jest drużynowy to należy przesłać opinię hufcowego – dotyczy tylko prób przewodnikowskich) (w formacie pdf).

ZAMKNIĘCIE

 • kartę sprawozdania z próby (w formacie pdf),
 • dzienniczek lektur (w formacie pdf),
 • opinię opiekuna próby (w formacie pdf),
 • opinię bezpośredniego przełożonego (w przypadku jeśli opiekunem jest drużynowy to należy przesłać opinię hufcowego – dotyczy tylko prób przewodnikowskich) (w formacie pdf).

Wzory dokumentów wymagane powyżej dostępne są pod tym linkiem:

https://drive.google.com/folderview?id=0B3Nm58ntiwdUV1dXYldjbHRTYzA&usp=sharing

WYMOGI FORMALNE PWD

WYMOGI FORMALNE PHM

do otwarcia stopnia pwd jest:

 • posiadanie stopnia HO i otwartej próby HR
 • wiek: minimum 17 lat

do zamknięcia próby stopnia pwd jest:

 • posiadanie stopnia nabitego na krzyż harcerski (adekwatnego do obecnie posiadanego – HO/HR)
 • ukończenie kursu przewodnikowskiego
 • wiek: minimum 18 lat
 • zaliczenie rozmowy instruktorskiej oraz wykonanie zadań próby
 • dostarczenie przez opiekuna próby karty z wizytacji zadania

Opiekunem próby powinien być drużynowy (będący instruktorem) kandydata.
Na życzenie kandydata, opiekunem próby może być inny instruktor niż jego drużynowy.
W takim przypadku opiekun próby musi posiadać stopień min. podharcmistrza.

do otwarcia stopnia phm jest:

 • posiada stopień przewodnika
 • posiadanie stopnia Harcerza Rzeczypospolitej (również nabitego na krzyżu harcerskim
 • pełni funkcję drużynowego

do zamknięcia próby stopnia phm jest:

 • ukończenie kursu podharcmistrzowskiego
 • posiadanie stopnia harcerskiego Harcerza Rzeczypospolitej (również nabitego na krzyżu harcerskim)
 • zaliczenie rozmowy instruktorskiej oraz wykonanie zadań próby
 • dostarczenie przez opiekuna próby karty z wizytacji zadania

Opiekunem próby może być wybrany przez kandydata instruktor w stopniu podharcmistrza z otwartą próbą na stopień harcmistrza lub harcmistrza.
Istotnym jest, aby w każdym przypadku opiekunem była osoba, która jest dla kandydata autentycznym mistrzem.

ZAPISY NA POSIEDZENIE KI

Kandydat, który będzie chciał się zapisać na spotkanie powinien wykonać następujące rzeczy:

 1. Wejść na kalendarz google (link obok)
 2. Znaleźć interesujące go (oraz wolne) miejsce na spotkanie
 3. Zarezerwować termin (ważne – należy zmienić tytuł wydarzenia zgodnie z wytycznymi poniżej)
 4. Dosłać dokumenty na adres Komisji w terminie wynikającym z regulaminu (jeśli dane spotkanie tego wymaga)

UWAGA:
W przypadku jeśli kandydat zarezerwuje spotkanie ale nie dotrzyma terminu przekazania dokumentacji do Komisji – spotkanie to zostanie zwolnione i każdy będzie mógł go ponownie zarezerwować (informacja o takim terminie będzie przekazywana zainteresowanym wraz z wytycznymi co do terminu dosłania dokumentacji– decyduje kolejność).

KALENDARZ:
Aby otworzyć kalendarz z terminami należy posiadać konto google, link do kalendarza:
https://calendar.google.com/calendar/selfsched?sstoken=UUV1ZmFWT0wwOFBlfGRlZmF1bHR8M2NlYWM0M2IzODIyOWRjYzY1NzQ4YTZlM2Q3NTVjODU

TYTUŁ WYDARZENIA:
W trakcie rezerwacji należy zmienić tytuł rezerwowanej godziny zgodnie z poniższym szablonem (tytuł wypełnić należy wielkimi literami):

[STOPIEŃ, którego dotyczy spotkanie][CEL spotkania] IMIĘ i NAZWISKO
np. [PWD][OTWARCIE] PIOTR MALINOWSKI
możliwości do wyboru:
STOPIEŃ: [PWD] albo [PHM]
CEL:
[OTWARCIE]
[ROZMOWA]
[ZMIANA ZADAŃ]
[ZAMKNIĘCIE]
[INNE]

ANULOWANIE REZERWACJI:
Gdyby zaistniała potrzeba odwołania przez Kandydata spotkania – wystarczy aby w swoim kalendarzu
google znalazł zarezerwowany termin, kliknął w niego i wybrał opcję „Anuluj spotkanie” (a następnie:
„Usuń i aktualizuj powiadomienia dla gości”).

KALENDARZ POSIEDZEŃ KI

KONTAKT

Sekretarz Komisji Instruktorskiej Pomorskiej Chorągwi Harcerzy
hm. Maciej Starego HR
mail kontaktowy: kipchh@zhr.pl