Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW

Opłata za Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wynosi 11 zł/os.

Jest ważna od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Od początku grudnia można doubezpieczać osoby za 6 zł za osobę.

Po wpłaceniu pieniędzy za poszczególną ilość osób, należy wysłać na pomorze@zhr.pl albo ksiegowosc.pom@zhr.pl listę osób ubezpieczonych (koniecznie z nazwą jednostki oraz
hufca).


Polisa NNW

Ubezpieczyciel: PZU

Numer polisy: 1049496806

Daty obowiązywania: 01.04.2020 – 31.03.2021
Zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem

Drużynowy / Wychowawca

Każde zdarzenie objęte ubezpieczeniem, należy zgłosić do Okręgu za pomocą formularza.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy pisać na adres mailowy pomorze@zhr.pl.


Rodzic / Opiekun prawny

Rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają formularz zgłoszenia wypadku, załączając dokumentację medyczną. Uzupełniony formularz wraz z załącznikami należy wysłać do ubezpieczyciela.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy pisać na adres mailowy pomorze@zhr.pl.