Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW

Opłata za Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wynosi 10 zł/os. Płatności przelewem należy dokonać na rachunek bankowy okręgu.

Polisa NNW jest ważna od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Od początku grudnia można doubezpieczać osoby za 6 zł za osobę.

Po wpłaceniu pieniędzy za poszczególną ilość osób, należy wysłać na pomorze@zhr.pl albo ksiegowosc.pom@zhr.pl listę osób ubezpieczonych (koniecznie z nazwą jednostki oraz hufca).


Polisa NNW

Ubezpieczyciel: Colonnade

Numer polisy: 4020200711

Daty obowiązywania: 01.04.2022 – 31.03.2023
Zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem

Drużynowy / Wychowawca

Każde zdarzenie objęte ubezpieczeniem, należy zgłosić do Okręgu za pomocą formularza.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy pisać na adres mailowy pomorze@zhr.pl.


Rodzic / Opiekun prawny

Rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają e-formularz zgłoszenia wypadku

Po wejściu na stronę, należy kliknąć zakładkę — ludzie — ubezpieczenie własne.

Po wypełnieniu e-formularza, należy przekierować na adres ubezpieczenia@zhr.pl maila od Colonnade potwierdzającego zgłoszenie szkody. Prosimy, aby taki mail zawierał następujące informacje:

  • imię i nazwisko poszkodowanego,
  • data zdarzenia,
  • nazwę okręgu – Okręg Pomorski ZHR.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy pisać na adres mailowy pomorze@zhr.pl.