Zarząd

Okręg jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Prowadzi działania zmierzające do finansowego i administracyjnego wsparcia pracy wychowawczej prowadzonej przez chorągwie i inne jednostki organizacyjne Związku działające na terenie okręgu.