Zarząd

Okręg jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Prowadzi działania zmierzające do finansowego i administracyjnego wsparcia pracy wychowawczej prowadzonej przez chorągwie i inne jednostki organizacyjne Związku działające na terenie okręgu.

phm. Karolina Pszczolińska

Przewodnicząca Zarządu Okręgu

hm. Artur Dryjer

Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu

phm. Witold Głazek

Skarbnik Zarządu Okręgu

hm. Barbara Sikorska

Komendantka Pomorskiej Chorągwi Harcerek „Matecznik„

phm. Piotr Malinowski

Komendant Pomorskiej Chorągwi Harcerzy

pwd. Piotr Pszczoliński

Członek Zarządu Okręgu
Masz pytania?