Zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej ZHR nr 146/3 z dnia 8 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR z dnia 31 grudnia 2019 r., składki instruktorskie w 2020 roku wynoszą:

W Pomorskiej Chorągwi Harcerek:
  • 13 zł / miesiąc (156 zł / rok) – instruktorki niepracujące
  • 16 zł / miesiąc (192 zł / rok) – pozostałe instruktorki
W Pomorskiej Chorągwi Harcerzy:
  • 13 zł / miesiąc (156 zł / rok) – instruktorzy niepracujące
  • 16 zł / miesiąc (192 zł / rok) – pozostali instruktorzy

Składki instruktorskie mogą zostać przelane na rachunek bankowy lub opłacone osobiście w Biurze Okręgu.

Dane do przelewu:

Volkswagen Bank Direct S.A.
ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa

Nr rachunku: 35 2130 0004 2001 0236 9551 0001

Tytuł przelewu: Składka instruktorska + Imię i nazwisko + okres za jaki uiszczana jest opłata