Zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR składki instruktorskie w 2022 roku wynoszą:

W Pomorskiej Chorągwi Harcerek:
  • 13 zł / miesiąc (156 zł / rok) – instruktorki niepracujące
  • 16 zł / miesiąc (192 zł / rok) – pozostałe instruktorki
W Pomorskiej Chorągwi Harcerzy:
  • 13 zł / miesiąc (156 zł / rok) – instruktorzy niepracujące
  • 16 zł / miesiąc (192 zł / rok) – pozostali instruktorzy

Składki instruktorskie mogą zostać przelane na rachunek bankowy macierzystej chorągwi lub opłacone osobiście w Biurze Okręgu.

Uwaga! Od maja 2021 r. nie wpłacamy składek instruktorskich na rachunek główny Okręgu Pomorskiego.

Dane do przelewu:

PKO Bank Polski

  • Instruktorki – nr rachunku Pomorskiej Chorągwi Harcerek – 82 1020 1026 0000 1802 0465 5645
  • Instruktorzy – nr rachunku Pomorskiej Chorągwi Harcerzy –  30 1020 1026 0000 1802 0465 5611

Tytuł przelewu: Składka instruktorska + Imię i nazwisko + okres za jaki uiszczana jest opłata