Faktury za wyjazdy

Okręg Pomorski ZHR może wystawić Państwu fakturę za wypoczynek dla dzieci i młodzieży letni oraz zimowy. W celu zgłoszenia zapotrzebowania należy wykorzystać poniższy formularz.

Okręg Pomorski ZHR nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Jest podmiotowo zwolniony na podstawie art. 113 Ustawy o VAT.