Faktury za wyjazdy

Okręg Pomorski ZHR może wystawić Państwu fakturę za obóz harcerski, kolonię zuchową i zimowisko. Aby ją otrzymać, należy zwrócić się bezpośrednio do kadry wyjazdu, podając potrzebne dane, tj.:

  • imię i nazwisko osoby, za którą została dokonana wpłata,
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania (z kodem pocztowym!) osoby na którą ma być wystawiony rachunek lub nazwa, adres i NIP firmy,
  • e-mail kontaktowy.

Po zakończeniu wyjazdu, kadra jest zobowiązana przekazać do Okręgu powyższe informacje wraz z odpowiednimi potwierdzeniami, niezbędnymi do wystawienia faktury.

Zaznaczamy, że w przypadku wpłaty gotówkowej lub na inne konto niż okręgowe, należy dodatkowo dostarczyć do biura Okręgu kwit KP potwierdzający wpłatę.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Okręgu przez maila pomorze@zhr.pl.

Informujemy, że jest możliwość wysłania rachunku Pocztą Polską bezpośrednio do Państwa.

Okręg Pomorski ZHR nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Jest podmiotowo zwolniony na podstawie art. 113 Ustawy o VAT.