Zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR oraz Uchwałą Zarządu Okręgu Pomorskiego składki członkowskie od II kwartału 2021 r. wynoszą 16,00 zł miesięcznie od zucha, harcerki i harcerza, wędrowniczki i wędrownika oraz harcerki i harcerza starszego. Do I kwartału 2021 r. kwota ta wynosiła 13,00 zł miesięcznie.

Składki zbieramy w drużynie, następnie wpłacamy za kwartał z góry do Okręgu.

Zaznaczamy przy tym, że warunkiem udziału jednostki w HAL 2021 jest opłacenie składek do III kwartału 2021 włącznie (termin: najpóźniej do momentu zatwierdzania wyjazdu).

Składki członkowskie mogą zostać przelane na rachunek bankowy lub opłacone osobiście w Biurze Okręgu.

Dane do przelewu:

PKO Bank Polski

Nr rachunku: 28 1020 1026 0000 1602 0464 1389

Tytuł przelewu: Jednostka + okres za jaki uiszczana jest opłata


Za kogo?Składka za 1 osobę
(I kwartał / II-IV kwartał)
Liczba osóbMiesiąc roku 2021
(I kwartał / II-IV kwartał)
Kwartał roku 2021
(I kwartał / II-IV kwartał)
Cały rok 2021
gromada zuchowa próbna13,00 zł / 16,00 zł9117,00 zł / 144,00 zł351,00 zł / 432,00 zł1647,00 zł
gromada zuchowa13,00 zł / 16,00 zł12156,00 zł / 192,00 zł468,00 zł / 576,00 zł2196,00 zł
drużyna harcerska próbna13,00 zł / 16,00 zł13169,00 zł / 208,00 zł507,00 zł / 624,00 zł2379,00 zł
drużyna harcerska13,00 zł / 16,00 zł16208,00 zł / 256,00 zł624,00 zł / 768,00 zł2928,00 zł
drużyna wędrownicza próbna13,00 zł / 16,00 zł565,00 zł / 80,00 zł195,00 zł / 240,00 zł915,00 zł
drużyna wędrownicza 13,00 zł / 16,00 zł8104,00 zł / 128,00 zł312,00 zł / 384,00 zł1464,00 zł