Zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR oraz Uchwałą Zarządu Okręgu Pomorskiego składki członkowskie w 2022 r. wynoszą 16,00 zł miesięcznie od zucha, harcerki i harcerza, wędrowniczki i wędrownika oraz harcerki i harcerza starszego.

Składki zbieramy w drużynie, następnie wpłacamy za kwartał z góry do Okręgu.

Zaznaczamy przy tym, że warunkiem udziału jednostki w HAL 2022 jest opłacenie składek do III kwartału 2022 włącznie (termin: najpóźniej do momentu zatwierdzania wyjazdu).

Składki członkowskie należy przelać na rachunek bankowy.

Dane do przelewu:

PKO Bank Polski

Nr rachunku: 28 1020 1026 0000 1602 0464 1389

Tytuł przelewu: Jednostka + okres za jaki uiszczana jest opłata


Za kogo?Składka za 1 osobęLiczba osóbMiesiąc roku 2022
Kwartał roku 2022
Cały rok 2022
gromada zuchowa próbna16,00 zł9144,00 zł432,00 zł1728,00 zł
gromada zuchowa16,00 zł12192,00 zł576,00 zł2304,00 zł
drużyna harcerska próbna16,00 zł13208,00 zł624,00 zł2496,00 zł
drużyna harcerska16,00 zł16256,00 zł768,00 zł3072,00 zł
drużyna wędrownicza próbna16,00 zł5 80,00 zł240,00 zł960,00 zł
drużyna wędrownicza 16,00 zł8128,00 zł384,00 zł1536,00 zł