Zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR oraz Uchwałą Zarządu Okręgu Pomorskiego składki członkowskie w 2020 roku wynoszą: 13,00 zł miesięcznie od zucha, harcerki i harcerza, wędrowniczki i wędrownika oraz harcerki i harcerza starszego.

Składki zbieramy w drużynie, następnie wpłacamy za kwartał z góry do Okręgu.

Zaznaczamy przy tym, że warunkiem udziału jednostki w HAL 2020 jest opłacenie składek do III kwartału 2020 włącznie (termin: najpóźniej do momentu zatwierdzania wyjazdu).

Składki członkowskie mogą zostać przelane na rachunek bankowy lub opłacone osobiście w Biurze Okręgu.

Dane do przelewu:

Volkswagen Bank Direct S.A.
ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa

Nr rachunku: 35 2130 0004 2001 0236 9551 0001

Tytuł przelewu: Jednostka + okres za jaki uiszczana jest opłata


Za kogo?Składka za 1 osobęLiczba osóbMiesiącKwartałRok
gromada zuchowa próbna13,00 zł9117,00 zł351,00 zł1404,00 zł
gromada zuchowa13,00 zł12156,00 zł468,00 zł1872,00 zł
drużyna harcerska próbna13,00 zł13169,00 zł507,00 zł2028,00 zł
drużyna harcerska13,00 zł16208,00 zł624,00 zł2496,00 zł
drużyna wędrownicza próbna13,00 zł565,00 zł195,00 zł780,00 zł
drużyna wędrownicza 13,00 zł8104,00 zł312,00 zł1248,00 zł