Rachunki bankowe

Okręg Pomorski ZHR korzysta z poniższego numeru rachunku. Wszelkie wpłaty niedotyczące wyjazdów na Harcerską Akcję Letnią oraz Harcerską Akcję Zimową należy uiszczać na to konto.

PKO Bank Polski
Nr rachunku: 28 1020 1026 0000 1602 0464 1389