Rachunki bankowe

Okręg Pomorski ZHR korzysta z poniższego numeru rachunku. Wszelkie wpłaty niedotyczące wyjazdów na Harcerską Akcję Letnią oraz Harcerską Akcję Zimową należy uiszczać na to konto.

Konto bankowe:
Volkswagen Bank Direct S.A.
ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa

Nr rachunku: 35 2130 0004 2001 0236 9551 0001