HAL/HAZ

HARCERSKA AKCJA LETNIA

Czas obozów i kolonii letnich dla harcerek, harcerzy, zuchów i wędrowników to kolejna przygoda, nowe doświadczenia i przyjaźnie. Drużyny jadące podsumować śródroczną pracę i sprawdzić nowo nabyte umiejętności z kursów, zbiórek czy harców. 21 niesamowitych dni spędzonych w lesie, w namiocie, na pryczy własnoręcznie zbudowanej , przy obrzędowym ognisku, na podchodach, na nocnej warcie. To magia harcerskiego obozu, którego czar usamodzielnia, daje odwagi i doświadczenia . Dzięki Tobie Druhno i Druhu instruktorze nasi najmłodsi rodacy mają możliwość w patriotyzmie wychowywać się i wpływać na przyszłość, poprzez zabawę i braterstwo, które w nich budujesz swoją postawą i działaniem.
Życzymy powodzenia w przygotowaniach oraz przebiegu Obozów i Kolonii 🙂

HARCERSKA AKCJA ZIMOWA

Harcerska Akcja Zimowa 2016/2017

I. Pełnowymiarowe zimowiska powyżej 5 nocy.

1. Zgłoszenie organizacji zimowiska przesyłamy na adres e-mail hal-op@zhr.pl tytułując:
[HAZ16] – 1. Do dnia 31 grudnia 2015, lecz co najmniej 2 tygodnie przed terminem rozpoczęciem wypoczynku.
2. Zimowisko należy zatwierdzić w Okręgu najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem, do zatwierdzenia potrzebne jest:
– karta zatwierdzenia zimowiska
– wypełnione zgłoszenie do kuratorium ( zgłoszenie pełne ) najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem zimowiska, jednocześnie wypełnione zgłoszenie ( pdf ) należy przesłać na adres e-mail hal-op@zhr.pl tytułując: [HAZ16] – 2
– zatwierdzony przez hufcowych program
– preliminarz – zatwierdzony mailowo u Skarbnika Okręgu
– karty kwalifikacyjne uczestników zimowiska
– lista uczestników
– lista kadry
– dokumentacja kadry – książeczki, deklaracje, zakresy obowiązków, zaświadczenia
– rezerwacja miejsca noclegu
– założony rachunek bankowy ( można korzystać z tegorocznych kont obozowych )
– opłacone składki do I kwartału 2016 i nnw
3. Zimowiska zatwierdzamy u wyznaczonej osoby z Zarządu Okręgu.
4. Każde zimowisko powinno mieć swój rachunek bankowy, na który rodzice będą dokonywać wpłat (może to być oczywiście rachunek, z którego w tym roku korzystał Wasz obóz).

II. Biwaki zimowe w czasie ferii zimowych oraz przerwy świątecznej do 5 nocy.

1. Zgłoszenie organizacji biwaku zimowego przesyłamy na adres e-mail hal-op@zhr.pl tytułując: [HAZ16] – 1. Do dnia 31 grudnia 2015, lecz co najmniej 2 tygodnie przed terminem rozpoczęciem wypoczynku.
2. Biwaki należy zgłosić w KO najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem biwaku zimowego ( zgłoszenie uproszczone, 2 strony ), jednocześnie wypełnione zgłoszenie (pdf ) należy przesłać na adres e-mail hal-op@zhr.pl tytułując: [HAZ16] – 2
3. Biwaku nie zatwierdzacie w Okręgu ( ani formalnie, ani programowo )
4. Uczestnicy biwaków powinni mieć karty uczestnika biwaku zimowego – wypełniane przez rodziców
5. Biwaki rozliczamy w śródrocznych książkach finansowych, możemy posługiwać się kontami obozowymi obozów, na których była Wasza drużyna.
6. Komendantem biwaku zimowego musi być podharcmistrz lub przewodnik z 3 letnim stażem za zgodą Komendanta/tki Chorągwi

III. Zgłaszanie Akcji Zimowych w Kuratorium Oświaty

Wchodzimy na stronę: www.wypoczynek.gov.pl

login: OkregPomorskiZHR

hasło: zostanie podesłane jednostką, które podesłały zgłoszenie biwaku zimowego / zimowiska

Zarejestruj wypoczynek
I dalej wypełniamy wszystkie pola.

UWAGA!
Do zgłoszeń należy obowiązkowo dołączyć w formie załącznika kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych.

Zgłoszenie wysyłamy elektronicznie. Zapisujemy i drukujemy. W wersji papierowej składamy w KO na ul. Wały Jagiellońskie 24 w Gdańsku. Najpóźniej 3 tygodnie przed wypoczynkiem (termin ferii 15 lutego – 26 lutego 2016 r.).

W razie jakichkolwiek wątpliwości, piszcie na adres e-mail hal-op@zhr.pl