Jagoda Jankowska2 listopada, 2020

Ku pamięci tych, którzy odeszli

Jak może wyglądać służba w tych trudnych czasach, w zgodzie z obowiązującymi obostrzeniami i nie rezygnując z czynienia dobra?

12 Pomorska Drużyna Harcerzy „Rota” im. Jana III Sobieskiego spieszy do nas z odpowiedzią i inspiruje!

W ramach swojej służby druhowie odwiedzili zapomniany cmentarz ewangelicki w Karczemkach. Pojawiali się tam wraz z rodzicami, rodzeństwem i znajomym w wyznaczonych przez phm. Karola Sylwestrzaka godzinach i i zgodnie z pozostawionymi instrukcjami przyczyniali się do porządkownia nagrobków w celu upamiętnienia zmarłych. W ciągu 7-godzinnej służby, w którą zaangażowało się blisko 30 osób, uporządkowano zaniedbane, często zarośnięte i przysypane ziemią miejsca  pochówku w liczbie kilkudziesięciu. Na każdym pozostawili również zapalony znicz. Dzięki zaangażowaniu drużyny, miejscu udało się w znaczącym stopniu przywrócić należny zmarłym szacunek, ale również podnieść świadomość wśród mieszkańców (w tym naszych harcerskich rodzin) odnośnie tego zapomnianego i niezauważanego przez lokalną społeczność miejsca. Duży teren oraz liczne rozrzucone po lesie groby pozwoliły utrzymać dystans przy jednoczesnej sprawnej pracy z zaangażowanymi rodzinami.

Cmentarz ewangelicki w Karczemkach posiada prawie 200-letnią tradycję. Na zalesionym terenie o powierzchni około hektara znajduje się około 100 nagrobków w najróżniejszym stanie. Najstarsze znalezione inskrypcje dotyczą roku 1860, a najpóźniejsze – według relacji mieszkańców – czasów drugiej wojny światowej. Teren jest nieogrodzony z utrudnionym dostępem (położony tuż obok ruchliwej drogi wojewódzkiej, bez bezpiecznego dostępu dla pieszych