Jagoda Jankowska11 listopada, 2020

GŁOS NIEPODLEGŁOŚCI

Zamknij oczy, otwórz uszy i wsłuchaj się w historię niepodległości, która płynie z ust naocznych świadków tych niezwykłych wydarzeń!Scenariusz i pomysł: trop. Julia Piernicka i trop. Hanna Woszczyńska

Montaż i dźwięk: trop. Aleksandra Templin

W rolach głównych:

Reporter: Nikifor Koseda HO

Zbigniew: wyw. Ignacy Szymichowski

Franek: wyw. Stanisław Gajewski

Helena: phm. Jagoda Jankowska

W wywiadzie głosu udzielili:

Przewodniczka Justyna Zaucha

Zuch Kosma Piernicki

Podharcmistrz Adam Woszczyński