Jagoda Jankowska3 września, 2020

harcerki z Czarnej Trzynastki Krakowskiej odwiedziły nocą grób Józefa Grzesiaka

W dniu uroczystym – 80 rocznica wybuchu II wojny światowej – w Gdańsku na
Westerplatte obchodzonym z zadumą i pamięcią szczególną, harcerki z Czarnej Trzynastki Krakowskiej odwiedziły nocą grób Józefa Grzesiaka.

„Każdy ma swoje Westerplatte” powiedział papież JP II w tym miejscu w 1987r,
gdzie obecni wówczas harcerze pełnili Białą Służbę i te słowa przypomnienia
i przestrogi nadal działają uniwersalnie nie tylko na pamięć. Powodują
strumienie innych mocnych słów. Słów opowiadających o kampanii wartości
niezbywalnych: wolności, dobru, miłości. Postawa czuwania jest ważna i
aktualna. W mundurze i bez mundurów. „Bez mundurów” to tytuł opowieści o
harcerzach, którzy walczyli tutaj, na Wybrzeżu i ponieśli klęskę. Wrzesień
1939r był tragicznym ich końcem, lecz duch i ofiara pozostały niezwykłym
przykładem i zadaniem… dla kolejnych pokoleń. Wartością są autorytety,
które bezwzględnie trwają i chronią prawdę, dobro i piękno.

Pozdrawiam i dziękuję harcerkom CTK – o tej ich obecności trzeba mówić, bo
to wartościowa współczesna historia.

Dziękuję również Piotrowi Pszczolińskiemu za sprawne i serdeczne zorganizowanie pomocy dla Seniorów Weteranów – Harcerzy, którzy walczyli o wolność. Ich sztandar uczestniczył w uroczystościach 1 września, dzięki aktywności a przede wszystkim życzliwej postawie Piotra.

Małgorzata Wojtkiewicz