Karolina Pszczolińska1 sierpnia, 2020

Uroczystości pogrzebowe śp. hm. Czesława Łukowczyka

1 sierpnia 2020 na słupskim cmentarzu został pochowany świętej pamięci harcmistrz Czesław Łukowczyk. W uroczystościach wzięli udział m.in. wiceprzewodniczący ZHR hm. Jan Pastwa, komendant chorągwi phm. Piotr Malinowski, instruktorzy, harcerskie poczty sztandarowe oraz liczne grono przyjaciół harcerskich wychowanków druha Czesława.
Cześć Jego pamięci!