Karolina Pszczolińska11 sierpnia, 2020

Kolejny Kurs Judymowy za nami

Od 3 do 10 lipca 2020 roku trwał obóz kursu judymowego przeznaczonego dla osób w pełni dojrzałych (pow. 25 r.ż), posiadających odpowiedni poziom wykształcenia, osiadłych i zakorzenionych na trwałe w środowisku lokalnym, posiadających duszę społecznika i poszukujących pożytecznych form zaangażowania się na rzecz społeczności lokalnej. Od września 2019 roku uczestnicy szkolenia poznawali ideę i metodę harcerską, uczestniczyli w szkoleniach oraz zbiórkach, podczas których próbowali swoich sił także jako prowadzący zajęcia. Tygodniowy obóz był okazją do sprawdzenia umiejętności i skonfrontowania praktyki z teorią. Zasady bezpieczeństwa związane z pandemią uniemożliwiły wprowadzenie w życie wszystkich zamierzeń, ale kursanci mieli szansę poznać trud kwaterki i wyczynu wędrowniczego, uczestniczyć w grach oraz zabawach harcerskich. Mogli też poczuć rytm obozowego dnia: od pobudki przez zaprawę poranną, apel aż po ciepło wieczornego ogniska. Poznali kilka sposobów gotowania w warunkach polowych, zdobywali sprawności i zrobili zwiad terenowy. Mamy nadzieję, że z częścią absolwentów spotkamy się na harcerskim szlaku. Warto wspomnieć, że spośród 12 kursantów, ośmioro należy do naszego okręgu i może wesprzeć środowiska Pomorza oraz Warmii.