Karolina Pszczolińska10 sierpnia, 2020

Harcerska Akcja Letnia 2020 w Okręgu Pomorskim

Z uwagi na bardzo restrykcyjne zasady organizacji wypoczynku związane z pandemią koronawirusa COVID-19 w tym roku liczba obozów, kolonii i biwaków została mocno ograniczona – w naszym wypadku o ponad 50% w stosunku do lat ubiegłych. Mimo to w 28 akcjach zgłoszonych do Bazy Wypoczynku MEN bierze udział blisko 1 000 harcerek i harcerzy z Pomorza oraz Warmii. Dzięki bardzo dobrej współpracy na wszystkich szczeblach ZHR, jednostek administracji publicznej oraz wdrożeniu odpowiednich procedur wypoczynek odbywa się bezpiecznie z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Bardzo często uczestnicy są w pełni odizolowani od innych grup osób spoza obozów przez cały okres ich trwania co znacząco ogranicza ryzyko infekcji. Dla wszystkich instruktorek i instruktorów jest to nowe wyzwanie, które zaprocentuje zbudowaniem dobrych praktyk i doświadczeń na przyszłość – choć wszyscy chcielibyśmy już z nich w przyszłym roku nie korzystać.