AKTUALIZACJA GODZIN PRACY BIURA

Czuwaj!
W zakładce Biuro Okręgu zostały zaktualizowane godziny pracy biura:
1) Dyżury biura: 
poniedziałki i środy 16:30-19:30
2) Dyżury księgowości:
poniedziałki i czwartki 17:00-20:00.