ZARZĄD OKRĘGU

pwd. Karolina Pszczolińska
Przewodniczący Okręgu
hm. Artur Nowak
Komendant Chorągwi Harcerzy
pwd. Paweł Brzozowski
Skarbnik Okręgu
hm. Artur Dryjer
Wiceprzewodniczący Zarządu
hm. Barbara Sikorska
Komendantka Chorągwi Harcerek
phm. Marek Łappo
Członek Zarządu
pwd. Piotr Pszczoliński
Członek zarządu
phm. Przemysław Latarski
Członek Zarządu
Agnieszka Nalepa
Okręgowy Kierownik KPH