Składki Drużyn

Składki opłacane są ryczałtowo, za ustaloną przez Naczelnictwo ilość osób.

Wysokość składek od 1 stycznia 2019 roku:

Jednostka organizacyjna Ryczałt za ilość osób Składka jednostkowa Wartość składek miesięcznie Wartość składek kwartalnie Wartość składek rocznie
Gromada Zuchowa 12 13,00 zł 156,00 zł 468,00 zł 1 872,00 zł
Próbna Gromada Zuchowa 9 13,00 zł 117,00 zł 351,00 zł 1 404,00 zł
Drużyna Harcerska 16 13,00 zł 208,00 zł 624,00 zł 2 496,00 zł
Próbna Drużyna Harcerska 13 13,00 zł 169,00 zł 507,00 zł 2 028,00 zł
Drużyna Wędrownicza 8 13,00 zł 104,00 zł 312,00 zł 1 248,00 zł
Próbna Drużyna Wędrownicza 5 13,00 zł 65,00 zł 195,00 zł 780,00 zł
Składki można wpłacać gotówkowo w siedzibie Okręgu lub przelewem na konto bankowe:
Volkswagen Bank Direct S.A.
ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa
Nr rachunku: 35 2130 0004 2001 0236 9551 0001

Wysokość składek w 2018 roku:

Jednostka organizacyjna Ryczałt za ilość osób Składka jednostkowa Wartość składek miesięcznie Wartość składek kwartalnie Wartość składek rocznie
Gromada Zuchowa 12 10,00 zł 120,00 zł 360,00 zł 1 440,00 zł
Próbna Gromada Zuchowa 9 10,00 zł 90,00 zł 270,00 zł 1 080,00 zł
Drużyna Harcerska 16 10,00 zł 160,00 zł 480,00 zł 1 920,00 zł
Próbna Drużyna Harcerska 13 10,00 zł 130,00 zł 390,00 zł 1 560,00 zł
Drużyna Wędrownicza 8 10,00 zł 80,00 zł 240,00 zł 960,00 zł
Próbna Drużyna Wędrownicza 5 10,00 zł 50,00 zł 150,00 zł 600,00 zł