Terminarz HAL

 

TERMIN ETAP DZIAŁANIE ODPOWIEDZIALNY
do 10 stycznia 2019 Zamiar – Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia organizacji obozu – https://goo.gl/forms/6pGMOJGqxCZu3gDg1

– Zgłoszenia złożone w terminie tworzą wstępną listę obozów Akcji Letniej 2019

UWAGA! Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane co wiąże się z tym, że Zarząd Okręgu nie wyrazi zgody na organizację takiego obozu.

Komendant Obozu
25 stycznia 2019 Start – Publikacja na stronie internetowej okręgu listy zgłoszonych obozów Koordynator HAL 2019
10 – 16 marca 2019 Weryfikacja – Spotkania indywidualne Komendantów Obozów z Zarządem OP

– Zweryfikowanie na podstawie raportu przedobozowego kondycji zgrupowania

Zarząd OP ZHR
22 – 24 marca 2019 Szkolenie – Kurs dla Komendantów Obozowych Zarząd OP ZHR
14 kwietnia 2019 Weryfikacja – Ostateczne wyrażenie zgody na przeprowadzenie obozu

– Weryfikacja i ogłoszenie listy obozów

Komendanci Chorągwi, Koordynator HAL 2019
12 maja 2019 Zatwierdzanie – Organizator obozu przesyła na adres e-mail hal-op@zhr.pl tytułując: [HAL19] Nazwa Obozu – kartę zatwierdzania obozu/kolonii z podpisem komendanta o kompletności dokumentacji obozowej –

https://pomorze.zhr.pl/hal/hal-2/dokumenty-hal-2/

Komendant Obozu
20 maja – 09 czerwca 2019 Zatwierdzanie – Zatwierdzanie obozów Zarząd OP ZHR
12 czerwca 2019 Zatwierdzanie – Publikacja ostatecznej listy obozów

– Mianowanie komendantów i kwatermistrzów

Koordynator HAL 2019, Komendanci Chorągwi
ok. 30 lipca – 15 sierpnia 2019 Szkolenie – Akcja Szkoleniowa BORNEO 2019 Szkoły Instruktorskie, Komendanci Chorągwi

Rozliczenie 26 dni po zakończeniu obozu wraz z rozliczeniem dotacji z KO Komendanci Obozów, Hufcowi
do 30 września 2019 Zakończenie – Zwolnienie komendantów i kwatermistrzów Komendanci Chorągwi