KALENDARZ HARCERZY

Legenda kalendarza:

co oznaczają prefiksy przed tytułem wydarzenia – określają zasięg imprezy, jakiego środowiska dotyczy:

 • [ZHR] – wydarzenia na poziomie całego ZHR czy też Organizacji Harcerzy ZHR
 • [OH] – wydarzenia na poziomie Organizacji Harcerzy ZHR
 • [HM] – wydarzenia dla harcmistrzów na poziomie OHy ZHR
 • [OKRĘG] – wydarzenie na poziomie Okręgu Pomorskiego ZHR
 • [CHORĄGIEW] – wydarzenie na poziomie Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHR
 • [KI] – posiedzenie Komisji Instruktorskiej PChH ZHR
 • wydarzenia pomorskich hufców:
  • [PASIEKA] – wydarzenie Gdyńskiego Hufca Harcerzy “Pasieka”
  • [ZBROJA] – wydarzenie II Gdyńskiego Hufca Harcerzy “Zbroja”
  • [POJUTRZE] – wydarzenie III Gdyńskiego Hufca Harcerzy “Pojutrze”
  • [KUŹNIA] – wydarzenie IV Gdyńskiego Związku Drużyn “Kuźnia”
  • [WIDMO] – wydarzenie 1 Gdańskiego Hufca Harcerzy “WIDMO”
  • [NIL] – wydarzenie 3 Gdańskiego Hufca Harcerzy “Nil”
  • [GROT] – wydarzenie 4 Gdańskiego Hufca Harcerzy “Grot”
  • [WEJRUM] – wydarzenie Wejherowskiego Hufca Harcerzy
  • [PŁOMIENIE] – wydarzenie Warmińskiego Hufca Harcerzy “Płomienie”