Zasady organizacji obozów

ZASADY ORGANIZOWANIA OBOZÓW 2018 W OKRĘGU POMORSKIM ZHR

 1. ZGŁASZANIE

Zgłaszanie zamiaru zorganizowania obozu stałego / obozu wędrownego / kolonii zuchowej odbywa się do 15 grudnia przez formularz dostępny pod linkiem: https://goo.gl/forms/lPnmzokfk96isT2h1

UWAGA! Zgłoszenia po terminie 15 grudnia nie będą przyjmowane co wiąże się z tym, że Zarząd Okręgu Pomorskiego ZHR nie wyrazi zgody na organizację takiego obozu.

 1. KOMENDANT OBOZU STAŁEGO

Komendantem obozu stałego do 60 osób może być:

 • Instruktorka ZHR w stopniu co najmniej podharcmistrzyni lub instruktor ZHR w stopniu co najmniej podharcmistrza;
 • osoba mająca doświadczenie w organizacji obozu;
 • osoba będąca po raz pierwszy komendantem;
 • osoba, która otrzymała pozytywną opinię swojej kandydatury od właściwego komendanta/komendantki chorągwi.

Komendantem obozu stałego, który liczy nie więcej niż 4 drużyny:

 • Instruktorka ZHR w stopniu co najmniej podharcmistrzyni lub instruktor ZHR w stopniu co najmniej podharcmistrza;
 • Osoba będąca pełniąca min. raz funkcję komendanta obozu;
 • osoba, która otrzymała pozytywną opinię swojej kandydatury od właściwego komendanta/komendantki chorągwi.
 1. MIEJSCA OBOZOWE ZAREZERWOWANE PRZEZ OKRĘG
 • Każdy z komendantów, który wyrazi taką chęć może zarezerwować miejsce pozyskane przez Okręg Pomorski ZHR.
 • W celu rezerwacji miejsca obozowego należy wysłać maila na adres: hal-op@zhr.pl w temacie wiadomości wpisać „Rezerwacja miejsca obozowego – HAL’18”. W treści należy umieścić następujące informacje: Imię i Nazwisko Komendanta, Imię i Nazwisko kwatermistrza, drużyny mające wziąć udział w obozie, liczbę osób, termin oraz informację o tym czy obóz został zgłoszony przez formularz okręgowy – podanie tych informacji jest konieczne w celu zarezerwowania miejsca obozowego.
 1. BIWAK DLA KOMENDANTÓW I KWATERMISTRZÓW

Już dzisiaj informujemy, że w dniach 23-25 lutego 2018 odbędzie się biwak dla Komendantów i Kwatermistrzów HAL’18. Termin podany jest z tak dużym wyprzedzeniem, aby każdy mógł go sobie zarezerwować, ponieważ nie wzięcie udziału w tym biwaku będzie skutkowało niemożnością pełnienia funkcji komendanta lub kwatermistrza na obozie.