Terminarz HAL

 

TERMIN ETAP DZIAŁANIE ODPOWIEDZIALNY
do 15 grudnia 2017 Zamiar – Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia organizacji obozu – https://goo.gl/forms/6pGMOJGqxCZu3gDg1

– Zgłoszenia złożone w terminie tworzą wstępną listę obozów Akcji Letniej 2018

Obozy zgłoszone w terminie mające: Komendanta, Kwatermistrza, termin oraz drużyny jadące na obóz mogą wybrać miejsce obozowe z listy udostępnionej przez OP ZHR

UWAGA! Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane co wiąże się z tym, że Zarząd Okręgu nie wyrazi zgody na organizację takiego obozu.

Komendant Obozu
20 grudnia 2017 Start – Publikacja na stronie internetowej okręgu listy zgłoszonych obozów Koordynator HAL 2018
23 – 25 lutego 2018 Szkolenie – biwak dla Komendantów i Kwatermistrzów Koordynator HAL 2018
18 – 22 marca 2018 Weryfikacja – Zweryfikowanie na podstawie raportu przedobozowego kondycji zgrupowania – http://pomorze.qb-mobile.com/hal/hal-2/dokumenty-hal-2/ Koordynator HAL 2018
29 marca 2018 Weryfikacja – Ostateczne wyrażenie zgody na przeprowadzenie obozu

– Weryfikacja i ogłoszenie listy obozów

Zgoda warunkuje możliwość ubiegania się o dotację z KO

Komendanci Chorągwi, Koordynator HAL 2018
15 maja 2018 Zatwierdzanie – Organizator obozu przesyła na adres e-mail hal-op@zhr.pl tytułując: [HAL18] Nazwa Obozu – kartę zatwierdzania obozu/kolonii z podpisem komendanta o kompletności dokumentacji obozowej –

http://pomorze.qb-mobile.com/hal/hal-2/dokumenty-hal-2/

Komendant Obozu
18 maja – 10 czerwca 2018 Zatwierdzanie – Ostateczne zatwierdzenie formalne Zarząd OP ZHR
15 czerwca 2018 Zatwierdzanie – Publikacja ostatecznej listy obozów

– Mianowanie komendantów i kwatermistrzów

Koordynator HAL 2018, Komendanci Chorągwi
ok. 30 lipca – 15 sierpnia 2018 Szkolenie – Akcja Szkoleniowa BORNEO 2018 Szkoły Instruktorskie, Komendanci Chorągwi

Rozliczenie 26 dni po zakończeniu obozu wraz z rozliczeniem dotacji z KO Komendanci Obozów, Hufcowi
do 30 września 2018 Zakończenie – Zwolnienie komendantów i kwatermistrzów Komendanci Chorągwi